NIMBY - לא בחצר האחורית שלי:


תעורכת אוצר
"NIMBY - לא בחצר האחורית שלי"


פתיחה: יום שישי, כ"ו באב תש"ע,
6 באוגוסט 2010, בשעה 12:30
בחסות: ראש העיר נתניה, הגב' מרים פיירברג-איכר
דברי ברכה: מיכל וייזר - יו"ר ועדת התערוכות
הגלריה על הצוק ע"ש בר-זימרא,
רח' המעפילים 19, נתניה

קישור להזמנה לתערוכה
קישור לדברי פתיחה ותמונות אמנים ואווירה


כל הזכויות שמורות לעמותת אמני נתניה
עיצוב וביצוע האתר: גולי עיצובים