אודות העמותה:

הקדמה:

העמותה מורכבת מאיגוד של אמנים אינדיבדואליסטים היוצרים בפלוראליזם, הן ברמה הרעיונית, הן ברמה הטכנית, הנטיות והיכולת האישית.
תפקיד העמותה ליצור עניין ומכנה משותף גבוה במטרה להניע את האמנים להשתלב ולתרום למרות השוני הרב בין הפרטים המרכיבים את העמותה.
במשך השנים הצליחה עמותת האמנים:

א.להשיג מעמד של גוף מייצג אל מול הרשות.
ב.לשמור מסגרת ארגונית תקינה.
ג.לערוך פעילות משותפת נרחבת, בעיקר תערוכות.
ד.ליזום ולקבל חללי תצוגה רבים: גלריות "המועצה" ו"ההנדסה" בבית עיריית נתניה, ה"גלריה על הצוק" ו"סקואלה ארט קפה" שליד היכל התרבות העירוני.

הנהלת עמותת אמני נתניה מורכבת משמונה אמנים מתנדבים ומתכנסת כל חודש לישיבת הנהלה. כל שנתיים מתקיימות בחירות כאשר חברי העמותה (המונים כיום 140 חברים) מתכנסים במסגרת האסיפה השנתית של העמותה לדון בענייני העמותה. הנהלה זו פועלת משך שנתיים עד לבחירות הבאות.
חברים בוועד של עמותת אמני נתניה לשנים 2015-2016 :

יהודה יהב-  יו"ר העמותה.
סמדר ברנע-  מזכירת העמותה.
אריאלה לייזר-  גזברית.
תמר כשר-  דוברת ויח"צ.
חיה רוזיק-  סדנת מודל וארוח.

פעילות העמותה:

הפקת תערוכות:

- תערוכה שנתית - תערוכה קבוצתית של כל חברי העמותה. בתערוכה מוענק פרס ראש העיר לארבעה אמנים מצטיינים שנבחרו ע"י שופטים חיצוניים (אמנים ואוצרים), וכן מוענקות תעודות הוקרה ופרסי עידוד לאמנים בקטגוריות שונות מטעם העמותה.
- תערוכת אוצר - בעלת מסר אמנותי מוגדר הנתמך ומנומק במאמרים ובספרות מקצועית.
- תערוכות חיצוניות - במסגרת עמותת אמני נתניה הנערכות מחוץ לגבולות העיר בגלריות שונות.
- תערוכות לאמנים חדשים - פעמיים בשנה מתקבלים אמנים חדשים כחברים בעמותה ומערכת תערוכה משותפת פעם בשנה בגלריות בבית העירייה.
- קידום תערוכות יחיד וקבוצתיות - לחברי עמותת אמני נתניה בגלריות בבית העירייה. התערוכות מתחלפות.
- קטלוגים והזמנות - הפקת קטלוגים והזמנות לקראת תערוכות.

קבלת אמנים חדשים: פעמיים בשנה מתכנסת ועדת קבלת אמנים חדשים וכל אמן העומד בקריטריונים אמנותיים מתקבל כחבר עמותת אמני נתניה.
סדנאות: הפעלת סדנת פיסול וציור מודל עירום. חסות על סדנא להדפס למתחילים ומתקדמים.
דוברות: העברת מידע שוטף על פעילות העמותה והתערוכות המתקיימות בכל אמצעי התקשורת וכן פרסום התערוכות על שלטי חוצות הפזורים בעיר.
קשר עם אמני העמותה: דף קשר חודשי אינפורמטיבי הנשלח לחברי העמותה בדוא"ל או בדואר.


כל הזכויות שמורות לעמותת אמני נתניה
עיצוב וביצוע האתר: גולי עיצובים