חדווה אטלס בן דוד - Hedva Atlas Ben David

חדווה אטלס בן דוד

חדוה בן דוד, ציירת שהיתה בעברה מורה בבית ספר יסודי, עוסקת בטקסיות הבית ספרית של מערכת החינוך הממלכתית, המוכרת לכל ילד עירוני-חילוני בוגר המערכת. “וכולנו אור איתן”, מתוך שיר החנוכה הידוע, מזמן חוויה קולקטיבית מושלמת, בתוכה כל ילד מנפנף בדגלו, נושא את נרו ותורם את חלקו למשימת “באנו חושך לגרש”. יחד - מבטיח השיר - נוכל לעשות זאת.
על אי הנוחות, ניכור או חוסר הזדהות של הפרטים בתוך המערכת, אין כמעט עדויות גלויות; בציוריה של בן דוד מורגשת בחריפות אי נוחות גופנית ומבוכת מה של הקבוצה המאורגנת בשורות
האתר שלי: www.atlasbdh.com

hedva@bezeqint.net.il
* לקישור לקובץ קורות חיים מורחב

מבחר עבודות:

חנוכהחנוכה
רשוםרשום
מורה ובגדי המלך החדשיםמורה ובגדי המלך החדשים

כל הזכויות שמורות לעמותת אמני נתניה
עיצוב וביצוע האתר: גולי עיצובים